Foraj drill

Foraje Epuisment

Oferim solutii pentru scãderea si evacuarea apelor freatice pe suprafete mari, proiecte si executii pentru lucrãri complete de epuisment, foraje de studiu, foraje de epuisment si de drenaj, exploatãri cu sisteme de pompare si personal calificat non stop în vederea mentinerii nivelului freatic scãzut.

Epuismentele sau desecãrile freatice au rolul de a evacua apele subterane la lucrãrile de constructii hidrotehnice, prin foraje si pompãri ale apei, denivelând nivelul apei acumulate în sol sau în stratul freatic pe suprafete mari si mentinerea lui la un nivel scãzut, permitând asfel executarea constructiilor la adâncimi mari în perimetrele cu potential acvifer ridicat si risc de inundatii. Ele se pot realiza prin mai multe metode specifice, în functie de conditiile existente ale terenului si ale apei subterane, de adâncimea de excavare si amploarea coborârii nivelului piezometric.

Tot mai mult în ultimul timp se executã fundatii adânci ( un exemplu e in cazul parcãrilor subterane). În astfel de cazuri, si mai ales atunci când panza freaticã este la adâncime micã este absolut necesarã scãderea nivelului acesteia sub nivelul de fundare. Aceasta se poate face cu o serie de foraje perimetrale de epuisment din care se pompeazã non stop apa panã când stratul freatic scade ca si nivel piezometric, sau uneori chiar dispare. Este esential pentru succesul întregii operatiuni întocmirea în prealabil a unui studiu hidrogeologic de epuisment. Acesta se face concomitent cu studiul geotehnic.

Forajele geotehnice se tubeazã si se folosesc ca foraje de pompare sau de monitorizare si se stabileste:

  • Raza de influentã a fiecãrui foraj
  • Directia de curgere a acviferului freatic
  • Debitul fiecãrui foraj
  • Timpul necesar asecãrii
  • Alte determinãri.
Ai nevoie de foraje Epuisment sau orice alt serviciu din domeniul forajelor? | CONTACTEAZA-NE
Call Now ButtonScroll Up
×