Foraj drill

Foraje Piloti

În cazurile în care straturile de suprafatã ale solului nu au capacitatea portantã suficientã de a prelua sarcinile transmise de o structurã realizatã pe suprafata sa, este necesar sã se construiascã elemente de fundatie, care sã transmitã sarcinile mentionate anterior la terenul bun de fundare.

Pilotii sunt elemente constructive din beton armat în interiorul terenului de fundare, dimensionati (calculati) în mod normal la compresiune, utilizati obisnuit pentru realizarea de fundatii în lucrãri si care permit transferul de sarcini de lucru ale elementelor pozitionate deasupra acestora, de frecare între pilot si teren si/sau varful pilotului panã la straturile mai profunde si rezistente ale terenului. Forma sa este de obicei cilindricã intre 0.35 si 2.5 m în diametru (piloti in situ) sau pãtrat cu latura de cel putin 0.235 pânã la 0,40 m (prefabricate) si lungimea sa minimã trebuie sa fie mai mare de opt ori decât diametrul acestuia, astfel încât sã poatã transmite terenului adiacent încãrcãrile suprastructurii.

Pilotii forati, realizati prin forare rotativã cu vibratii reduse, pot fi utilizati ca fundatii de adâncime, sprijiniri de excavatii si consolidãri de taluzuri. Peretii de sprijinire din piloti forati (distantati, tangenti sau secanti) sunt structuri cu deformatii reduse si rigiditate medie. Utilajele noastre din dotare pot executa piloti forati în aproape orice tip de teren.

Pentru diverse consolidãri producem, printre altele, si sprijinirea cu micropiloti bãtuti la o distantã calculatã în functie de împingerile si încãrcãrile existente. Micropilotii se folosesc pentru lucrãri în zone cu conditii reduse de acces, pentru fundatii de structuri noi, în special în zone cu pãmant sau roci foarte eterogene, pentru reducerea tasãrilor si/sau deplasãrilor, sau pentru îmbunãtãtirea stabilitãtii pantelor. Acestia sunt forati, injectati si armati si au diametre de pana la 300 mm. 

Piloti Forati

Executãm piloti de diverse diametre pentru a îndeplini nevoile dumneavoastrã si pentru a ne adapta la caracteristicile solului, astfel încât, încãrcãrile aduse de constructii sã fie transmise în adâncime. Asigurãm o calitate ireprosabilã atât operatiunilor de forare cât si celor de armare si betonare. Îmbunătătirea legăturii dintre corpul pilotilor si terenul înconjurător se face, de regula, prin injectarea bazei acestora cu suspensii de ciment prin intermediul sistemului de injectie. Controlul calitătii se efectuează prin teste sonice, impedantã si/sau carotaje integrale. Noi ne ocupãm de injectarea betonului acolo unde este nevoie.
Ai nevoie de foraje Piloti sau orice alt serviciu din domeniul forajelor? | CONTACTEAZA-NE
Call Now ButtonScroll Up
×